Om oss

Hur vi bildades

Hösten 2001 träffades ett tiotal mindre skogsföretag från södra och mellersta Sverige för att diskutera möjligheterna till samarbete. Vi insåg att alla andra branscher inom skogsnäringen hade formerat sig, sågverk, cellulosaindustri, skogsägare och entreprenörer. Men i vår bransch stod vi  fortfarande var och en på egna ben, vilket gjorde allt mycket dyrare än om vi samverkade.

Att vår samverkan i första hand kom att handla om certifiering var logiskt. Det var, och är, dyrt att på egen hand certifiera ett litet företag.

Målsättningen var att föreningens medlemmar skulle vara mindre företag, max 15 anställda, utan ägarknytningar till större aktörer i skogsnäringen. Och så har det blivit. Vi har växt sakta men säkert och är idag ca 60 företag. Under 2013 bildades också en undergrupp bestående av små sågverk, träbearbetande företag samt rena tradingverksamheter.

Vi arbetar idag med medlemsföretag inom hela landet.

Under 2019 togs beslutet att lägga ned certifieringsverksamheten då man såg att kostnaderna på sikt skulle öka samt att certifieringen nu kunde ombesörjas på mer kostnadseffektiva sätt. Föreningens medlemmar erbjöds att få samma stöd och hjälp genom Pancert AB.