Välkommen till Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek.för

Vi är föreningen för Sveriges skogsföretagare.

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och genom gruppcertifiering enligt FSC® (FSC-C103847) samt PEFC™ (PEFC/05-22-61) ger vi våra medlemmar möjligheten att spårbarhetscertifiera sin verksamhet och det virke de omsätter.

På kartan intill kan du se var i landet våra medlemmar finns.

 

Föreningens Ordförande:
Ulf Eriksson
0511-822 00
ordf@certifieringsgruppen.se

Certificate Manager:
Cecilia Key
admin@certifieringsgruppen.se