Välkommen till Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek.för

Vi är föreningen för Sveriges skogsföretagare.

Föreningen har från 2020-01-01 inte längre någon verksamhet kopplad till certifiering av skogsbruk eller skogsprodukter. Denna verksamhet har flyttats över till Pancert AB

Föreningen finns dock kvar. På kartan intill kan du se var i landet våra medlemmar finns.

 

Föreningens Ordförande:
Ulf Eriksson
0511-822 00
ordf@certifieringsgruppen.se